22 నవంబరు, 2017, బుధవారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

హిందూ నిత్య పూజలు

నిత్య పూజ

హిందూ నిత్య పుజా విధులలో ఆ సర్వేస్వరుని విభిన్న రూపాలుగా కొలుస్తుంటారు. ఆ భగవంతుని గుణగణాలనే నామాలుగా చేసి యే పేరున పిలిచినా పలికే పరమేశ్వరుని అష్టోత్తరములతో, సహస్రనామాలతో పూజిస్తూంటారు. నిత్య పుజకు అనువుగా వివిధ అష్టోత్తర శతనామావళులను, సహస్రనామ స్తోత్రములను అందిస్తున్నాము.


SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved