22 నవంబరు, 2017, బుధవారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

శ్రీ వికృతి నామ సంవత్సరం - పంచాంగం

కందాయఫలములు.

నక్షత్రము......మొదటి కందాయము.........రెండవ కందాయము.......మూడవ కందాయము.

అశ్వని.................................... 0........................... 1........................... 3

భరణి.......................................3........................... 0........................... 0

కృత్తిక......................................6........................... 0........................... 2

రోహిణి....................................1........................... 1........................... 4

మృగశిర..................................4........................... 2........................... 1

ఆరుద్ర.....................................7........................... 0........................... 3

పునర్వసు................................2........................... 1........................... 0

పుష్యమి.................................. 5........................... 2........................... 2

ఆశ్లేష.......................................0........................... 0........................... 4

మఖ........................................ 3........................... 1........................... 1

పుబ్బ....................................... 6........................... 2........................... 3

ఉత్తర....................................... 1 ........................... 0........................... 0

హస్త.........................................4........................... 1........................... 2

చిత్త...........................................7........................... 2........................... 4

స్వాతి.......................................2........................... 0........................... 1

విశాఖ...................................... 5........................... 1........................... 3

అనూరాధ................................ 0........................... 2........................... 0

జ్యేష్ఠ........................................ 3........................... 0........................... 2

మూల...................................... 6........................... 1........................... 4

పూర్వాషాడ............................. 1........................... 2........................... 1

ఉత్తరాషాడ...............................4........................... 0........................... 3

శ్రవణం.....................................7........................... 1........................... 2

ధనిష్ట......................................2........................... 2........................... 0

శతభిషం................................. 5........................... 0........................... 4

పూర్వాభాద్ర............................0........................... 1........................... 1

ఉత్తరాభాద్ర..............................3........................... 2........................... 3

రేవతి.......................................6........................... 0........................... 0

ఫలము:

బేసి సంఖ్య - ధన లాభము.

సరి సంఖ్య - సమలాభము.

సున్న - శూన్య ఫలము యిచ్చును.

మొదటి కందాయము సున్నా అగుచో వ్యాధి.

మధ్య కందాయము సున్నా భయము.

మూడవ కందాయము సున్నా హాని కలుగును.


SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved