19 నవంబరు, 2017, ఆదివారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

రక్షణ రంగం

  • మొత్తం బడ్జెట్‌ 10.20,838 కోట్ల బడ్జెట్లో, రక్షణ రంగానికి కేటాయింపు 1,41,700 కోట్లు.
  • 2009 జులైనుంచి మాజీ సైనికోద్యోగులకు పెన్షన్‌ పెంపు
  • పారా మిలిటరీ సిబ్బందికి లక్ష ఇళ్లు
చూడండి


SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved