19 నవంబరు, 2017, ఆదివారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

కృష్ణ పక్షము

స్వతంత్ర్య భావ తరంగం

భావకవిత్వపు ప్రయోక్త దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి కృష్ణపక్షములో కవి భావతరంగిణి నాలుగు విధాలుగా ప్రవహిస్తుంది. అందులోనుండి స్వతంత్రభావ తరంగపు కొన్ని పద్యాలు మీకు అందిస్తున్నాం. అస్వాదించండి.


SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved