17 జనవరి, 2018, బుధవారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

శ్రీ విరోధి నామ సంవత్సరం- పంచాంగం -

కందాయ ఫలములు

నక్షత్రము మొదటి కందాయం రెండవ కందాయం మూడవ కందాయం
అశ్వని 5 2 2
భరణి 0 0 4
కృత్తిక 3 1 1
రోహిణి 6 2 3
మృగసిర 1 0 0
ఆరుద్ర 4 1 2
పునర్వసు 7 2 4
పుష్యమి 2 0 1
ఆశ్రేష 5 1 3
మఘ 0 2 0
పూర్వఫల్గుణి(పుబ్బ) 3 0 2
ఉత్తరఫల్గుణి(ఉత్తర) 6 1 4
హస్త 1 2 1
చిత్త 4 0 3
స్వాతి 7 1 0
విశాఖ 2 2 2
అనూరాధ 5 0 4
జేష్ట 0 1 1
మూల 3 2 3
పూర్వాషాడ 6 0 0
ఉత్తరాషాడ 1 1 2
శ్రవణం 4 2 4
ధనిష్ట 7 0 1
శతభిషం 2 1 3
పూర్వాభాద్రా 5 2 0
ఉత్తరాభాద్ర 0 0 2
రేవతి 3 1 4

ఫలము

బేసి సంఖ్య-ధనలాభము. సరిసంఖ్య-సమలాభము సున్న- శూన్యఫలము
మెదటి కందాయము సున్న అయితే వ్యాధి మధ్య కందాయము సున్న అయితే భయము మూడవ కందాయము సున్నఅయితే హాని
కలుగును

SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved