17 జనవరి, 2018, బుధవారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

భ్రష్టుపట్టిన రాజకీయ వ్యవస్థలో
సత్యహరిశ్చంద్రుడు

By చతుర్వేదుల, మూర్తి

Jaya Prakash Narayan,the Satya Harischandra of politcs. Satya   Harishchandra by Raja Ravi Varma, the face of harishchandra is replaced by that of Jaya   Prakash Narayan of Lok Satta Party
Jaya   Prakash Narayan,the Satya Harischandra of politcs. Satya Harishchandra by Raja Ravi   Varma, the face of harishchandra is replaced by that of Jaya Prakash Narayan of Lok Satta   Party

SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved