19 నవంబరు, 2017, ఆదివారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

కొత్త సంవత్సరం రోజు 2008 సింహావలోకనం

2008 ముగిసింది....2009 రానే వచ్చింది. కొత్త సంవత్సరంలో అడుగిడుతున్న సమయంలో తరలివెళుతున్న సంవత్సర కాలంలో మన ప్రపంచం, మన సమాజంలో చోటు చేసుకున్న సంఘటనలు రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక విశేషాలను ఒకమారు పరికిద్దాం

2008 లో ప్రపంచం

2008 లో భారత దేశం

2008 లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్


SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved