19 నవంబరు, 2017, ఆదివారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

తొలిపలుకులు

తొలి తెలుగు వాగ్గేయ కారుడని కీర్తింప బడిన తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడు వేంకటేశ్వరునికి పరమ భక్తుడు. తను నమ్మి కొలిచిన దైవానికే తన కృతులను అంకితం చేసినాడు. సుమారు ముప్పది రెండు వేల సంకీర్తనలను రచించినాడన్న కీర్తిని పొందిన ఈ సంకీర్తనాచర్యుడు ఒక్క పాటలొ కూడా తన పేరును ప్రకటించుకోలేదు.

" నా నాలిక పై నుండి నానా సంకీర్తనలు పూని 
నా చే నిన్ను పొగడించితివి 
వే నామాల వెన్నుండా వినుతించనెంతవాడ 
కానిమ్మని నాకీ పుణ్యముగట్టితివింతేయయ్యా" 

అని తన పేరనున్న కైంకర్యం వేంకటేశ్వరునిదె అని విస్వసించి చాటిన పరమ భాగవతోత్తముడితడు

అన్నమయ్య సంకీర్తనలు


SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved