19 నవంబరు, 2017, ఆదివారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

తెలుగునాట వ్యవసాయ రంగంలో నాలుగు దశాబ్ధాల పరిణామాలు

By సి, రాజేశ్వర రావు

తెలుగునాట అత్యంత భారీ పరిశ్రమ వ్యవసాయం. 75 శాతం శ్రామికులకు ఉపాధి కల్పించే ప్రధాన రంగం. ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ అనంతరం పరిణామలు

నాలుగు దశాబ్దాల తెలుగు వ్యవసాయ రంగ పరిణామాలను మూడు భాగాలగా అందిస్తున్నాం:


SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved