document.write('
స్వాతంత్ర్యోత్తర యుగంలో తెలుగు భాషా సాహిత్య పరిశోదనలు

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత పలు ప్రాంతాలలో యూనివర్సిటీలు, అకాడమీలలో, వాటి బయట, మేధావులు జరిపిన సునిశిత భాషా సాహిత్య పరిశోధనలకు స్థూలంగా పరిచయం

');